SOCIETY

วิธีเพิ่มเสน่ห์ด้วยของขลังสายขาว

thai-amulet69 logo

เสริมเสน่ห์ ด้วยของขลังมหาเสน่ห์ เป็นที่รู้กันว่า บ้านเราเป็นประเทศที่ยังเชื่อในเรื่องของมนต์มืด ภูตผีปีศาจ และเรื่องของไสยศาสตร์ ซึ่งต่าง ๆกับหลายประเทศซึ่งแทบจะไม่มีให้เห็น แต่บ้านเราเหมือนจะยิ่งนิยมมากกว่าแต่ก่อนด้วยซ้ำ อย่างที่เราเห็นในคลิป ในข่าวต่าง ๆนั่นแหละ ที่อาจารย์ต่าง ๆ หรือไม่ก็ร่างทรงอะไรพวกนี้ ที่มาหาหลอกคน โดยอ้างว่าสามารถทำอย่างนั้น ทำอย่างนี้ได้ ซึ่งก็อย่างว่า เรื่องพวกนี้ มันก็มีทั้งของจริงและไม่จริง เราจะเชื่อใครอาจารย์คนใด ก็ต้องดูประวัติอาจารย์ให้ดี เพราะมีจำนวนไม่น้อย ที่เขาเป็นมิจฉาชีพ และที่นิยมกันมากเดี๋ยวนี้ ก็คือการทำเสน่ห์นั่นเอง ที่เหมือนจะนิยมพอๆกับการดูดวงเลยทีเดียว อาจารย์หลายๆสำนักจึงหันมาทำพวก ของขลังมหาเสน่ห์ ขายกัน ซึ่งแต่ละอย่างแต่ละชนิดก็จะมีพลานุภาพแตกต่างกันไป ว่าจะเสริมด้านไหน ไม่ว่าจะเป็นด้านการเสริมเพื่อความโชคดี เพื่อเป็นสิริมงคล หรือไม่ก็เพื่อดึงดูดเพศตรงข้าม แม้กระทั่งการเรียกคู่รักกลับมา พวก ของขลังมหาเสน่ห์เหล่านี้ ก็มีทั้งที่เป็นขาวและดำ ทั้งที่เป็นพุทธคุณและมนต์ดำ ซึ่งแน่นอนว่าอานุภาพ ความยั่งยืน และผลกระทบต่อผู้ใช้นั้นก็แตกต่างกันไปด้วย หากไม่ศึกษาให้ดีเสียก่อน ว่าเราจะเอาแบบไหน การเสริมเสน่ห์ให้กับตัวเอง โดยการใช้พวก ของขลังมหาเสน่ห์ นั้น ที่นิยมกันมากในปัจจุบันก็จะมีกันอยู่ไม่กี่อย่างเท่านั้น และก็มีอานุภาพแตกต่างกัน อย่างเช่น 1.อิ้นคู่ หลายๆคนน่าจะคุ้นกับชื่อนี้ดี …

สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (The Universal Declaration of Human Rights)  ซึ่งองค์การสหประชาชาติได้กำหนดขึ้นในปี พ.ศ. 2491 หลังเกิดสงครามโลกครั้งที่สอง เป็นกรอบในการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ทุกคน  ซึ่งที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ให้การรับรองตามข้อมติที่ 217 A (III) เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2491 โดยประเทศไทยออกเสียงสนับสนุน ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน  มีทั้งหมด  30 ข้อ  โดยข้อที่มีความสำคัญและแสดงให้เห็นถึงการคุ้มครอง  สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน  ที่ครอบคลุมตั้งแต่ การเกิด  การใช้ชีวิต  การสมรส  การได้รับความคุ้มครองจากกระบวนการยุติธรรม  อาทิ ระบุว่า  มนุษย์ทั้งหลายเกิดมาอิสระเสรี และเท่าเทียมกันทั้งศักดิ์ศรีและสิทธิ ทุกคนได้รับการประสิทธิประสาทเหตุผล และมโนธรรม และควรปฏิบัติต่อกันอย่างฉันพี่น้อง   ไม่มีการจำแนกความแตกต่างในเรื่องใด ๆ เช่น เชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความเห็นทางการเมืองหรือทางอื่นใด ชาติหรือสังคมอันเป็นที่มาเดิม ทรัพย์สิน กำเนิด หรือสถานะอื่นใด บุคคลมีสิทธิในการดำรงชีวิตในเสรีธรรมและในความมั่นคงแห่งร่างกาย  …